បទពិសោធន៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅ Branch Center

ដើម្បីជួយដល់កុមារក្នុងស្ថានភាពលំបាក Pigeon បានទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលសាខា និងផ្តល់អំណោយដល់កុមារជាចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។ នោះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏គួរឱ្យចងចាំមួយដោយក្រុមរបស់ Pigeon ដែលបានចំណាយពេលនិយាយលេងជាមួយក្មេងៗដែលរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសាខា និងពិភាក្សាជាមួយបុគ្គលិកនានាផងដែរ។ ទាំងនេះជួយឱ្យក្រុមការងារយល់អំពីករណីពិសេសរបស់កុមារនៅទីនេះ និងបុគ្គលិកដែលមានការលំបាកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសាខាត្រូវប្រឈមមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីផ្តល់អាហារ និងការអប់រំដល់កុមារ។ ជាពិសេសទារកចំនួន ២៣នាក់ ដែលត្រូវបានផ្តល់អាហារដោយម្សៅទឺកដោះគោ ត្រូវការការថែទាំ និងការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតមិនត្រឹមតែពីបុគ្គលិកទេ ថែមទាំងជាអ្នកផ្តល់ជំនួយផងដែរ។

មជ្ឈមណ្ឌលសាខាមានទីតាំងនៅភូមិលេចវត្ត ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសាខាមណ្ឌលកុមារកំព្រា ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សមាគម Unaccompanied Association (UNACAS)។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤ នៅលើដីមួយហិកតាដោយស្ត្រីខ្មែរ ក្នុងគោលបំណងមើលថែទាំកុមារដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីផ្ទះដែលខូចខាត។ បច្ចុប្បន្ននេះ មានកុមារជាង ១៥០នាក់ អាយុពី ១ ដល់ ១៤ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះ និងមានអ្នកថែទាំចំនួន ២៥នាក់។ បុគ្គលិកទាំងអស់គឺជាស្ត្រីមេម៉ាយគ្មានកូន ដែលអាចបន្តប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះកុមារបាន។ អាហារត្រូវបានបរិច្ចាគប្រចាំខែដោយអ្នកផ្តល់ជំនួយខ្មែរ ហើយពេលខ្លះ ដោយភ្ញៀវក្នុងស្រុក។ ការមើលថែកុមារជាច្រើនមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេ ប៉ុន្តែក្រុមបុគ្គលិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសាខាដែលមានបេះដូងពោរពេញដោយក្តីស្រលាញ់ចំពោះកុមារ បានយកឈ្នះលើការលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមកូនៗទាំងនេះ។ មជ្ឈមណ្ឌលជឿថាការមើលថែពួកគេនឹងធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាជាវិជ្ជមានចំពោះជីវិតកុមារដែលក្រខ្សត់។ ពួកគេរំពឹងថា មានអ្នកផ្តល់ជំនួយ និង អង្គការជាច្រើនទៀត យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលសាខា និងកុមារដែលរស់នៅទីនោះ។

គោលបំណង Pigeon គឺដើម្បីធ្វើឱ្យពិភពលោកកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយទារកដោយការបន្ថែមការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើង ក្នុងការយល់ដឹង និងដោះស្រាយតម្រូវការពិសេសៗរបស់ទារក។ ដើម្បីបង្កើតអនាគតដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ទារក យើងមានបំណងបន្តរីកលូតលាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលបន្តក្លាយជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងសង្គម ដោយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់យើង និងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលប៉ះពាល់ដល់ទារក និងគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅទូទាំងប្រទេស និងតំបន់ដែលយើងប្រតិបត្តិការ និងដោយការទទួលយកបញ្ហាប្រឈមនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអាជីវកម្មថ្មី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការនានាដែលធ្វើកិច្ចការឆ្ពោះទៅកាន់កុមារ។

 

 

 

Share: