គ្រីមលាបចុងសុដន់ 10g

$ 6.00

គ្រីមសម្រាប់លាបចុងសុដន់ដែលមានការឈឺចាប់ ពីការខាំ ឬប្រេះ និងជួយការពារ មិនឲ្យប្រេះ

  • មិនបង្កអោយអាលែកហ្ស៊ី និងរមាស់
  • មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារក ទោះបីជាទារកលេបចូលពោះក៏ដោយ
  • ការពារ និងបំបាត់ស្នាមរបួសដែលបណ្តាលមកពីការបូមទឹកដោះ ឬកូនបៅ
  • គ្រឿងផ្សំទាំងអស់គឺចម្រាញ់ពីធម្មជាតិ 𝟏𝟎𝟎%
  • ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកម្តាយដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះ ឬឧស្សាហ៍បូមទឹកដោះទុកឱ្យកូនបៅ