បន្ទះ​ការពារ​សុដន់​ ទំហំ M (13MM-16MM)

$ 4.50

បន្ទះការពារសុដន់ ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​ជួយ​គាំទ្រដល់ អ្នក​ម្តាយ​ដែល​បំបៅ​កូនដោយទឹកដោះ​។ ផលិតចេញពីស៊ីលីកូនទន់ និងស្តើងស្អិតជាប់នឹងស្បែកអ្នកម្តាយអាចបំបៅកូនបានដោយគ្មានការឈឺចាប់។ មាន 2 ទំហំសម្រាប់ជ្រើសរើស៖​ សាយ​ M (13-16 mm) សាយ L (16-20 mm)

សំរាប់អ្នកម្តាយ ដែលបំបៅកូនដោយផ្ទាល់ អាចបណ្តាលឲ្យមានការប្រេះ​ រលាក នៅពេល​បំបៅកូន។​ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហានេះកើតឡើង អ្នកម្តាយគួរតែ​ប្រើប្រាស់ បន្ទះការពារសុដន់ ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយ ការឈឺចាប់​ នៅពេលបំបៅកូន

  • មានរូបរាងដូចមេអំបៅ៖​ ងាយស្រួលដាក់តលើសុដន់ ដែលធ្វើឲ្យទារកនៅតែមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅដូចបៅដោះម្តាយផ្ទាល់
  • ផលិតចេញពីសុីលីកូន100%៖ ​មានសភាពទន់ល្មើយដូចសុដន់ម្តាយធម្មជាតិ ការពារការដាច់រលាតកំឡុងពេលមឹម
  • ចុងសុដន់មានរាងមូល៖​ សម្រាប់អ្នកម្តាយដែលមានចុងសុដន់ខ្លីងាយស្រួលក្នុងការត និងងាយស្រួលសម្រាប់ទារកក្នុងការបៅ
Part Material
Case Polypropylene
Nipple Shield Silicone rubber