ច្រាសដុសធ្មេញជំហានទី៣ ពណ៌ខៀវ

$ 2.90

សម្រាប់ទារកដែលលូតលាស់ពីអាយុ ១២ ទៅ ១៨ ខែ ច្រាសដុសធ្មេញជំហានទី ៣ ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ទារករបស់អ្នក ឲ្យស្អាល់ពីច្រាសដុសធ្មេញ ពិតប្រាកដ។ ភាពទន់របស់វាអាចសម្អាតភាគល្អិតតូចៗនៃអាហារបានស្អាត។

សាកសមសម្រាប់ទារកអាយុ ១២ ទៅ ១៨ ខែ ដាក់បរិមាណសមរម្យប្រមាណត្រឹមគ្រាប់អង្ករ ហើយដុសប្រហែល ២ នាទី

របៀបលាងសម្អាត៖

  • លាងសម្អាតសរសៃច្រាសឲ្យបានស្អាតនិងទុកឲ្យស្ងួត
  • បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួច ជៀសវាងកុំឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃដោយផ្ទាល់

របៀបសម្លាប់មេរោគ៖

  •  សម្រាប់ជំហានទី ៣៖ ចំហុយ ឬដាក់ក្នុង​ Sterilisation បាន

 

Part Material Heat Resistance
Handle Polypropylene,
TPE (SEBS)
100°C
Brush Head TPE (SEBS) 100°C
Bristle (Lesson 3) Saturated Polyester Resin 80°C

ប្រុងប្រយ័ត្ន៖

  • ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតឃើញធ្មេញពុក ឬ អញ្ជាញធ្មេញហូរឈាម ត្រូវប្រញាប់រកពេទ្យធ្មេញ ជាបន្ទាន់