ឈុតច្រាសដុសធ្មេញឈុត (ជំហាន​១ ២ ៣ )​

$ 5.20

ឈុតច្រាសដុសធ្មេញរបស់ Pigeon គឺជាជំហានបន្ទាប់ដែលជួយបង្រៀនកូន លោកអ្នកក្នុងការទម្លាប់និងចលនានៃការដុសធ្មេញ។

ឈុតច្រាសដុសធ្មេញ ភីជេន រួមបញ្ជូលគ្នារវាង ជំហានទី1 ទី2 ទី3 (3 in 1) អាចអោយកុមារប្រើប្រាស់ចាប់ពី6ខែ ដល់ទៅ 18ខែឡើង ដែលបានបង្កើតឡើងជាពិសេសដើម្បីជួយការពារការពុកធ្មេញនិង អញ្ចាញធ្មេញកុមារ

 • ជំហានទី ១៖ សម្អាត និង ម៉ាស្សាអញ្ជាញធ្មេញទារកបន្ទាប់ពី
 • ជំហានទី ២៖ បង្រៀនទារកឲ្យចេះប្រើប្រាស់ច្រាសដោយខ្លួនឯង និងមានភាពស៊ាំជាមួយនឹង សរសៃច្រាសដុសធ្មេញ
 • ជំហានទី ៣៖​ ច្រាសមានសភាពទន់ ងាយស្រួលសម្អាតចន្លោះធ្មេញរបស់ទារក និងកុមា

អាយុដែលសាកសមសម្រាប់ប្រើច្រាសដុសធ្មេញទៅតាមជំហាននីមួយៗ

 • ជំហានទី ១៖ ចាប់ពីទារកដែលមានអាយុ ៦ ខែ ទៅ ៨ ខែ
 • ជំហានទី ២៖ ចាប់ពីទារកដែលមានអាយុ ៨ ខែ ទៅ ១២ ខែ
 • ជំហានទី ៣៖ ចាប់ពីទារកដែលមានអាយុ ១២ ខែ ទៅ ១៨ ខែ

របៀបលាងសម្អាត៖

 • លាងសម្អាតសរសៃច្រាសឲ្យបានស្អាតនិងទុកឲ្យស្ងួត
 • បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួច ជៀសវាងកុំឲ្យត្រូវពន្លឺថ្ងៃដោយផ្ទាល់

របៀបសម្លាប់មេរោគ៖

 • សម្រាប់ជំហានទី ១ និង ២៖ អាចស្រុះ ចំហុយ ឬដាក់ក្នុង​ Sterilisation បាន
 • សម្រាប់ជំហានទី ៣៖ ចំហុយ ឬដាក់ក្នុង​ Sterilisation បាន
Part Material Heat Resistance
Handle Polypropylene,
TPE (SEBS)
100°C
Brush Head TPE (SEBS) 100°C
Bristle (Lesson 3) Saturated Polyester Resin 80°C
Safety Shield Polypropylene (PP) 120°C

ប្រុងប្រយ័ត្ន៖

 • ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតឃើញធ្មេញពុក ឬ អញ្ជាញធ្មេញហូរឈាម ត្រូវប្រញាប់រកពេទ្យធ្មេញ ជាបន្ទាន់