ដបទឹកមានដៃកាន់រាងស្លីម​ប្រភេទទុយោ ពណ៌ទឹកខៀវ ចំណុះ 150ml

$ 9.50

ដបទឹកមានដៃកាន់រាងស្លីមរបស់ភិជិនសាកសមសម្រាប់ទារកចាប់ពី ៩ ខែឡើងងាយស្រួលបើក និងបិទ ងាយស្រួលកាន់ និងទុកដាក់ មិនមានការលេចជ្រាប

  • ងាយស្រួលបើក និងបិទ
  • ងាយស្រួលកាន់ និងទុកដាក់
  • មិនមានការលេចជ្រាប
  • BPA Free

របៀបសម្លាប់មេរោគ៖

  • អាចធ្វើទៅបានតាមរយះការស្រុះ ចំហុយ ឬ ការសម្លាប់មេរោគ តាមបែបគីមី

ត្រូវប្រាកដថាសម្លាប់មេរោគមុនពេលប្រើប្រាស់

Part Material
Lid Polypropylene
Bottle Polypropylene
Handle Polypropylene
Adaptor Polypropylene
Straw Silicone rubber
Gasket Silicone rubber