សំឡីទ្រនាប់​ទឹកដោះ 60សន្លឹក​/កញ្ចប់

$ 9.50

ជាមួយសំឡីទ្រាប់ទឹកដោះរបស់ភិជិន ធានាភាពស្ងួតនិងផ្តល់ផាសុកភាពជូនអ្នក សាកសមជាមួយអ្នកម្តាយដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះ មានចំណុះច្រើនងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសទៅតាមការប្រើប្រាស់ជាកស្តែង​​ 30pcs និង 60pcs

សំឡីទ្រាប់ទឹកដោះរបស់ភិជិនមានរូបរាង​ ដូចសំបុកឃ្មុំជ្រាបទឹក​បាន​ល្អ និងផ្តល់នូវសំណើមដល់ស្បែកបានខ្ពស់ ប្រើសំឡីទ្រាប់ដើម្បីស្រូបយកទឹកដោះដែលស្រក់មិនថាកំឡុងពេល ឬ ក្រៅពេលបំបៅ។​ សំឡីទ្រាប់ទឹកដោះក៏ជួយការពារការប្រឡាក់អាវបានផងដែរ។​

សំឡីទ្រាប់ទឹកដោះរបស់យើងមានមុខងារសំខាន់ៗដែលម៉ាក់ៗមិនធ្លាប់ដឹងដូចខាងក្រោម៖

  • រក្សាភាពស្ងួតបានល្អ និងមានផាសុកភាពបានពេញមួយថ្ងៃ
  • បន្ទះសំឡីទន់ ជួយការពារមិនឱ្យមានការកកិតជាមួយសុដន់ខ្លាំង
  • បន្ទះសំឡីស្អិតជាប់ល្អ នៅនឹងមួយកន្លែង និងរបូត
  • ស្រូបទឹកដោះបានល្អ និងមិនធ្វើឱ្យប្រឡាក់អាវ

របៀបប្រើ៖

  • ហែកសំឡីចេញពីកញ្ចវប់ បើកបន្ទះសំឡី បកស្គត់ចេញ បិទទៅលើអាវទ្រនាប់

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖

  • ផ្លាស់ប្តូរសំឡីឲ្យបានទៀតទាត់ កុំទុកនៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅ ប្រសិនបើមានការរលាក សូមបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ភ្លាម