កញ្ចប់​រក្សាទឹកដោះ ចំណុះ 120ml

$ 6.00

សន្សំសំចៃថ្លៃចំណាយ និងពេលវេលា, កញ្ខប់រក្សាទឹកដោះ គឺល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកម្តាយដែលរវល់់ច្រើន ជាមួយកញ្ចប់រក្សាទឹកដោះដែលអាចបង្កក ទុកក្នុងទូរទឹកកក និងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានភ្លាមៗ។ មានចំនួន 25 កញ្វប់ ក្នុង ១ ប្រអប់ និងមាន 5 ម៉ូតខុសៗគ្នា!

  • កញ្វប់រក្សាទឹកដោះរបស់ភិជិនដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលការលំបាករបស់អ្នកម្តាយក្រោយ ពេលសម្រាលកូនរួច
  • ផលិតពីជ័រស្វិតដែលមានគុណភាពល្អ ការពារមិនឲ្យមានការលេច ឬ ធ្លាយ
  • មានម៉ូតច្រើនជម្រើស
  • ងាយស្រួលក្នុងការហែកមកប្រើ់ និងរក្សាទុកវិញ
  • មានទំហំតូច ងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់ក្នុងទូរទឹកកក
  • BPA/BPS Free

ណែនំាក្នុងការរក្សាទុក៖ ទឹកដោះម្តាយពោរពេញ ទៅដោយជីវជាតិ ។ វាត្រូវបានណែនាំឲ្យរក្សាទុកក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ប្រសិនបើចង់រក្សាទុកក្នុងរយះពេលយូរ។

Refrigerator (4°C or below) Freezer (around -18°C)
Freshly Expressed Breastmilk 24 hours 3 months (recommended),

6 months (usable)

Thawed Breastmilk (Thawed in refrigerator or under running water) 24 hours* Do not refreeze

ប្រសិនបើទឹកដោះត្រូវបានរលាយហើយ កុំរក្សាទុកក្នុងទូរទឹកកកទៀត

  • រំលាយទឹកដោះដែលកក៖ បន្ទាប់ពីយកចេញពីទូរទឹកកក រំលាយទឺកដោះជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ហៗ (40 អង្សារសេ)
  • កំដៅទឹកដោះ៖ កំដោះទឹកដោះដោយប្រើដបទឹកដោះគោរបស់ភិជីន
  • ការប្រុងប្រយ័ត្ន: ដើម្បី បញ្ចៀសការឆេះ ឬ ផ្ទុះ សូមប្រាកដថាមិនមានខ្យល់ចេញពីថង់មុនពេលបិទ។