ដបទឹកមានដៃកាន់ប្រភេទទុយោ Mag Mag ពណ៌ផ្កាឈូក ចំណុះ 200ml

$ 11.70

បង្រៀនទារកដែលមានអាយុ ៨ ខែឡើង ឱ្យផឹកទឹកដោយទុយោ។ ដបហ្វឹកហាត់ការញ៉ាំទឹករបស់ទារកការពារការទឹកជ្រាប។

ដបទឹកដែរម៉ាក់ៗកំពុងតែស្វែងរកបានមកដល់ហើយ

  • ដបទឹកMag Magជាប្រភេទដបទឹកធន់និងកម្តៅបានរហូតដល់110 អង្សាសេ
  • ភា្ជប់មកជាមួួយទុយោនៅក្នុងដបទឹក ដើម្បីឲ្យទាកកាន់តែមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការហ្វឹកហាត់ការញាំទឹក
  • ដបទឹកMag Mag មាន 3ពណ៌សំរាប់ម៉ាក់ៗជ្រើសរើស។

របៀបសម្លាប់មេរោគ៖

  • អាចធ្វើទៅបានតាមរយះការស្រុះ ចំហុយ ឬ ការសម្លាប់មេរោគ តាមបែបគីមី

ត្រូវប្រាកដថាសម្លាប់មេរោគមុនពេលប្រើប្រាស់

Parts Material Heat Resistance
Lid, Inner Adapter, Outer Adaptor Polypropylene 120°C
Cup Polypropylene 110°C
Upper Straw, Gasket Silicone Rubber 120°C
Lower Straw Polyethelene 80°C