ការគាំទ្រការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយរបស់ Pigeon នៅក្នុងផ្សារទំនើប Aeon Mall

Pigeon បាននិងកំពុងធ្វើឱ្យសកម្មភាពនៅផ្សារទំនើប AEON ដែលយើងកំពុងផ្តល់នូវផលិតផលចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនសម្រាប់ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយជូនទៅកាន់អ្នកម្តាយ នៅពេលពួកគេមកកាន់ផ្សារទំនើបនេះ។

គោលបំណងចម្បងរបស់យើងក្នុងការបង្កើតសកម្មភាពនេះ គឺដោយសារតែយើងចង់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ និងផ្តល់ឱ្យម្តាយនូវធនធានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយឱ្យបានជោគជ័យ។ ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការចិញ្ចឹមកូន ហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ទាំងម្តាយ និងកូន។ ឆ្លៀតឱកាសនេះ Pigeon ក៏ចង់អប់រំម្តាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយផងដែរ។ យើងអាចជួយពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីរបៀបចិញ្ចឹមកូនរបស់ពួកគេ។ ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយអាចជាបញ្ហាប្រឈមមួយ ប៉ុន្តែក៏នៅមានធនធានជាច្រើនដែលអាចរកបានដើម្បីជំនួយដល់ម្តាយឱ្យទទួលបានជោគជ័យដែរ។ តាមរយៈការផ្តល់ឱ្យម្តាយនូវធនធានទាំងនេះ យើងអាចជួយពួកគេឱ្យយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈមណាមួយដែលពួកគេអាចប្រឈមមុខ និងបន្តការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយឱ្យបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយអាចនៅដាច់ដោយឡែក ហើយវាអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ម្តាយក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយម្តាយផ្សេងទៀត ដែលកំពុងបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយដូចគ្នាផងដែរ។ តាមរយៈការបង្កើតសហគមន៍គាំទ្រសម្រាប់ម្តាយដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ យើងអាចជួយពួកគេឱ្យមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានការគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តកាន់តែច្រើន។

ការធ្វើឱ្យសកម្មនេះបានដំណើរការដោយជោគជ័យ ខណៈដែលដៃគូរបស់យើងគឺផ្សារទំនើប AEON ដែលជាផ្សារទំនើបដ៏ធំមួយដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ ផ្សារទំនើប AEON Mall Phnom Penh គឺជាគោលដៅដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ទាំងអ្នកក្នុងស្រុក និង ភ្ញៀវទេសចរ។ ផ្សារទំនើបជាកន្លែងដ៏ល្អមួយក្នុងការស្វែងរកអ្វីគ្រប់យ៉ាងបាន មានចាប់ពីសម្លៀកបំពាក់ និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករហូតដល់អាហារ និងផលិតផលថែទាំម្តាយ និងទារក។ ផ្សារទំនើបនេះក៏ជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ម្តាយ និងទារកដែលមកទស្សនាដែលបានបមពាក់ជាមួយនឹង បន្ទប់ទារក និងបន្ទប់ថែទាំ។ បន្ទប់ទាំងនេះផ្តល់ឱ្យម្តាយ និងទារកនូវកន្លែងសុខស្រួលសម្រាប់សម្រាក បំបៅកូន និងការសម្អាតជាដើម។ ផ្សារទំនើបនេះមានបីសាខាគឺ សាខា AEON Mall ភ្នំពេញ សាខា AEON Mall សែនសុខ និងសាខា AEON Mall មានជ័យ។

យើងប្តេជ្ញាជួយដល់សង្គម និងសហគមន៍របស់យើង ដោយផ្តល់ឱ្យម្តាយនូវធនធាន និងសម្ភារៈដែលពួកគេត្រូវការក្នុងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះប្រកបទៅយ៉ាងរលូន។ យើងជឿជាក់ថាការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការចិញ្ចឹមកូន ហើយយើងចង់ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជួយម្តាយឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។ តាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពនេះ យើងសង្ឃឹមថានឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងលើកទឹកចិត្តម្តាយឱ្យយល់ដឹងបន្ថែមអំពីសារៈសំខាន់នៃការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ និងចាប់ផ្តើមបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតាំងពីដំណាក់កាលដំបូង និងផ្តល់ឱ្យម្តាយនូវលទ្ធភាពទទួលបានផលិតផល និងធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំបៅកូនដោយទឹកដោះ ក៏ដូចជាបង្កើតសហគមន៍នៃការគាំទ្រសម្រាប់ម្តាយដែលបំបៅដោះកូន។ យើងជឿថា តាមរយៈការធ្វើកិច្ចការទាំងនេះ យើងអាចបង្កើតផលវិជ្ជមានដល់សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់ម្តាយ និងទារកនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង។

Share: